NEWS

Your Time, Your Safety - Our Commitment

Image

Lodsstationer har sove- og hvilefaciliteter

Lodsen bruger sin tid på skibsbroen - men der er også tid til hvile og transport. Læs ellevte kapitel i DanPilots CSR-rapport.


October 2019
af DanPilot
Image

"Som lods kan jeg koncentrere mig om at sejle sikkert"

Mød Thomas Nielsen som fortæller, hvorfor han er vild med at være lods. Læs tiende kapitel i DanPilots CSR-rapport.


September 2019
af DanPilot
Image

ISO-certificering dokumenterer styr på processer

ISO-certificering er med til at dokumentere, at vi er blandt de allerbedste. Læs niende kapitel i DanPilots CSR-rapport.


September 2019
af DanPilot
Image

Simulatoren giver faglig dialog i øjenhøjde

I skibssimulatoren træner lodserne deres fag i faglig dialog med kollegerne og en instruktør. Læs ottende kapitel i DanPilots CSR-rapport.


September 2019
af DanPilot
Image

DanPilot leverer intensiv træning til lodser fra Ghana

Fredag 6. september 2019 modtager fire lodser fra Ghana beviser på, at de har gennemgået en fem-ugers intensiv lodstræning hos DanPilot.


September 2019
af DanPilot
Image

Kollegial Sparring udvikler Best Practice

I DanPilot arbejder vi systematisk med at forbedre og dokumentere vores kerneopgave. Læs syvende kapitel i DanPilots CSR-rapport.


September 2019
af DanPilot
Image

Døgnberedskab sørger for lods til tiden

24-7 er lodser, bådmænd og disponenter på job for at skabe sikkerhed til søs og i havn. Læs sjette kapitel i DanPilots CSR-rapport.


August 2019
af DanPilot
Image

Der er lods involveret, når Ørsted producerer varme

Der er lods ombord, når flis og træpiller sejles ind til Ørsteds kraftvarmeværkerne. Læs femte kapitel i DanPilots CSR-rapport.


August 2019
af DanPilot
Image

Lodsen kender farvandet og holder fokus på trafikken

Med lods har skibet en ekspert ombord, som kender de lokale sejladsforhold. Læs fjerde kapitel i DanPilots CSR-rapport.


August 2019
af DanPilot
Image

Vidt forskellige adgangsforhold ved danske havne

DanPilot bidrager til sikkerheden i havnene ved næsten 12.000 lodsninger i 67 danske havne . Læs tredje kapitel i DanPilots CSR-rapport.


August 2019
af DanPilot