DanPilots halvårsrapport afspejler omstilling på et presset marked

Your Time, Your Safety - Our Commitment


Det første halvår af 2021 vidner om en organisation i lodsvirksomheden DanPilot, der ihærdigt har omstillet sig til et mindre marked som følge af dønningerne fra Covid-19.

 

DanPilot forventer, at nedgangen i skibstrafikken og virksomhedens økonomi fortsætter ind i andet halvår af 2021.

Første halvår af 2021 har været præget af en tid med ekstraordinært behov for hurtig omstilling i lodsvirksomheden DanPilot, hvor mindre skibstrafik har været resultatet af nedgangen i verdensøkonomien.

Halvårsregnskabet afspejler, at DanPilot har været agile og reduceret sine omkostninger og tilpasset sig til de udefrakommende påvirkninger og nedgangen i aktiviteten. Desuden vurderer DanPilot, der er yderligere potentiale for at styrke konkurrenceevnen. Samtidig vedligeholder DanPilot et stort beredskab for at kunne levere lodsning hele året, døgnet rundt i alle havne.

Periodens resultat efter skat blev på 1,6 mio. kr. Dette resultat er negativt påvirket af et fald i antallet af lodsninger. Påvirkningen kommer bl.a. fra et presset tankmarked, hvor en fortsat lav efterspørgsel trækker spor. Samtidigt er krydstogtmarkedet under stort pres og hele 2021-sæsonen bliver meget begrænset. Selvom eksempelvis containermarkedet, hvor linjerederierne har høj aktivitet, har oplevet stor fremgang, udmønter denne fremgang sig ikke i, at der er flere containerskibe. Fremgangen udmønter sig blot i, at de sejler med flere containere ombord, når skibene lodses. 

DanPilot forventer, at nedgangen i skibstrafikken og dermed økonomien fortsætter ind i andet halvår af 2021 som følge af den pressede verdensøkonomi. DanPilots forventninger til årets resultat er behæftet med stor usikkerhed som følge af den fortsatte Covid-19 pandemi. Forventningerne til resultatet af den ordinære drift for 2021 ligger således på mellem -1 mio. til 4 mio. kr. efter skat.

RESULTAT OG BALANCE

  • Omsætningen udgjorde 201,3 mio. kr., hvilket er et fald på 10,2 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2020.
  • Eksterne produktionsomkostninger og andre eksterne omkostninger udgjorde 33,3 mio. kr. mod 37,1 mio. kr. i 1. halvår 2020.
  • Personaleomkostninger udgjorde 158,6 mio. kr. mod 167,7 mio. kr. i 1. halvår 2020. Reduktionen skyldes primært effektiviseringer, men også lavere aktivitet.

Fakta om DanPilot

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af staten. Lodseriet skaber sikkerhed til søs og i havne i hele Danmark, fordi de højt specialiserede lodser kender farvandene og forebygger uheld. DanPilot lodser skibe, der sejler transit mellem Skagen og Gedser/Allinge gennem Storebælt og Øresund og skibe, der skal ind og ud af danske havne. DanPilot har 17 lodsstationer i Danmark og yderligere fire bådpladser. I alt har DanPilot lidt over 300 medarbejdere, heraf ca. 180 lodser og ca. 80 bådmænd. DanPilot har hovedkvarter i Svendborg.

For yderligere spørgsmål:
Kontakt kommunikationsansvarlig Anne Heinze, ahe@danpilot.dk, +45 60 59 04 80

En stærk indsats fra medarbejderne var med til at sikre, at DanPilot styrede sikkert gennem 2020